TIMETEAM
11:00 ~ 11:15Asano Taiko
11:30 ~ 11:50Team B.U.K
12:00 ~ 12:20Kyokushin Karate
12:30 ~ 12:45Asano Taiko
13:00 ~ 14:30Cosplay Contest
14:45 ~ 15:00Ryukyukoku Matsuri Daiko
15:15 ~ 15:20YU-KI of Menkoi Girls
16:00 ~ 16:30A Taste of Honey
16:45 ~ 17:00Ryukyukoku Matsuri Daiko
17:00 ~ 17:15Rafu Mutsumi Kai
17:15 ~ 18:00Bon Dance by Matsutoyo Kai & Kawachi Ondo
18:15 ~ 20:00Repezen Foxx